Vi bidrar til å etablere nye bedrifter og øke antall sysselsatte i privat sektor

All utvikling starter med en idé.
Vi hjelper deg videre!

Kurs for reiselivet i Troms og Finnmark!

Innovasjon Norge har satt opp egne digitale kurs for reiselivet i Troms og Finnmark, følgende kurs er nå tilgjengelig:
– Bli god på nett
– Bli god på nett 2.0
– Godt vertskap
– Opplevelseskurset- Pakking, distribusjon og salg
Kursene er svært populære og blir fort fulltegnet
 så vær rask ute med å melde din interesse: