NÆRINGSFABRIKK Vi bidrar til å etablere nye bedrifter og øker antall sysselsatte i privat sektor.
Ta kontakt med oss om du har en idé som kan utvikles!
Kvænangen