Vekst og nyetablering

Kvænangen kommune er innvilget omstillingsstatus over to perioder 2018-2020 og 2021-2023, totalt seks år. En omstillingsstatus betyr at kommunen får penger fra Troms og Finnmark Fylkeskommune til å sette i gang en ekstraordinær innsats. Denne innsatsen skal som resultat skape vekst og nyetablering i privat sektor i kommunen.

Bakgrunn og visjon

Fylkesrådet i Troms vedtok den 9. mai 2017 i sak 109/17 å innvilge omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor, fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. For å snu disse uheldige trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen for å gjøre kommunen mindre avhengig av de offentlige arbeidsplassene.

Visjonene for omstillingsarbeidet er skape kultur for entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. I dette arbeidet er Innovasjon Norge en viktig samarbeidspart. Innovasjon Norge følger opp kommuner i omstilling.

Omstilling og handling

Målet for omstillingsprosjektet var å sikre eller skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i den første perioden, og 30 arbeidsplasser i den andre.
I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet

Omstillingsprosjektet fase 1 ble styrt etter omstillingsplan for 2018-2020 vedtatt i kommunestyret i Kvænangen 06.03.2018.
Omstillingsprosjektet fase 2 vil bli styrte etter en ny omstillingsplan for 2021-2021, denne vil bli basert på ny samfunnsplan for Kvænangen, og er forventet ferdigstilt våren 2021.

Innsatsområder 2021:

  • Opplevelsesnæringer; Reiseliv og kulturarbeidsplasser
  • Tilrettelegging og entreprenørskapskultur
  • Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv

Se under fanen «dokumenter» for å finne detaljert Handlingsplan for 2021.

Styring, ledelse og observatører

Kommunestyret i Kvænangen har vedtatt at det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS skal lede omstillingsprogrammet. Omstillingsarbeidet ledes av et styre bestående av medlemmer fra privat næringsliv samt politisk ledelse

Styret i omstillingsprosjektet:

Vera Eilertsen-Wassnes (Leder)
Roy Iver Isaksen (Nestleder)
Evy Andersen
Jan Otto Johnsen
Karen Ane Jonassen
Hanne Wiesener
Jan Helge Jensen (1. Vara)
Eirik Losnegaard Mevik (2. Vara)

Observatører til styret:

Randi Abrahamsen (Innovasjon Norge)
Kristian Figenschau (Troms og Finnmark Fylkeskommune)
Janne Kankaala (Kvænangen Kommune)
Anne-Berit Bæhr (Kvænangen Kommune)
Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen Kommune)

Tonny Mathiassen er daglig leder i Kvænangen Næringsfabrikk og programleder for omstillingsprosjektet.