Vi etterstreber følgende

  • å oppfylle kravene til AA WCAG 2.0 i størst mulig grad
  • tilpasse oss universell utforming når vi gjør nye oppdateringer av nettsiden

Dette gjør vi

  • Universell utforming er et fokus for videreutvikling av nettstedet.
  • Din tilbakemelding vil hjelpe oss å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Gi beskjed om noe ikke virker

Dersom du opplever problemer med å bruke nettsiden vår kan du ta kontakt med oss på: post@knfab.no

Denne nettsiden oppfyller ikke alle kravene til tilgjengelighet, men vi skal endre disse så snart nettsiden blir redesignet.

Lenke til egenerklæring

https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/3415deb9-2f68-4f91-b731-c7432a9b1fed